• Card de sanatate
  • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
  • Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
  • Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
  • Talon de pensie (pentru pensionari)
  • Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete)